Przejdź do treści
2
1
3
5
6
8
9
12
14
15
Przejdź do stopki

Rekrutacja

Treść

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Sączu organizuje kształcenie dla osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenie wydawane jest przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej na dany etap edukacyjny.

88215