Przejdź do treści
2
1
3
5
6
8
9
12
14
15
Przejdź do stopki

Informacje praktyczne

Treść

 

ZAPEWNIAMY...

:-) Doskonale przygotowaną kadrę pedagogiczną

:-) Bazę przygotowaną dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności

:-) Stałą opiekę przedmedyczną

:-) Posiłki przygotowywane w naszej kuchni, dostępne dla wszystkich uczniów

PRZYJAZNĄ DLA UCZNIÓW I ICH OPIEKUNÓW ATMOSFERĘ

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

Jeśli chcesz aby Twoje niepełnosprawne dziecko było w pełni akceptowane, aby poczuło smak sukcesu, aby wydobyło z siebie wszystko na co go stać- jesteś we właściwym miejscu.

Ta szkoła jest dla Twojego dziecka.

SP5 obejmuje edukacją dzieci z każdym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Wykwalifikowana kadra specjalistów zapewnia różnorodne metody oraz formy terapii i nauczania oraz fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Dla nas każde dziecko jest wyjątkowe i zasługuje na to co najlepsze.

Przyjdź, nie zwlekaj.

 

 

ZESPOŁY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w naszym Ośrodku działają od 2006 roku. Przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 lat. Organizowane są zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 kwietnia 2013 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 529).
Zajęcia są realizowane w zespołach 2 – 4 osobowych w wymiarze 4 godziny dziennie. Ponadto uczniowie mają też możliwość korzystania ze świetlicy przeznaczonej wyłącznie dla nich.
Praca z każdym uczniem jest prowadzona w oparciu o indywidualny program dostosowany do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych.
Nasi uczniowie biorą też aktywny udział w życiu całej społeczności szkolnej.
W pracy kierujemy się przede wszystkim zasadami:
- każde dziecko się rozwija,
- rozwój jest radosny,
- z każdym dzieckiem komunikujemy się w odpowiedni dla niego sposób, wykorzystując również komunikację alternatywną i wspomagającą,
- twórczość dziecka jest wartością.

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI

Im młodsze dziecko tym większe szanse na wspomaganie Jego rozwoju!

SPRAWDŹ! 

Czy twoje dziecko rozwija się prawidłowo?

NOWOŚĆ!

Bezpłatne konsultacje!

Specjalistyczny punkt konsultacyjno-informacyjny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Tylko u Nas znajdziesz szereg wielospecjalistycznych oddziaływań diagnostycznych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych podjętych w stosunku do dziecka i Jego rodziny.

Celem takich oddziaływań jest minimalizowanie trudności rozwojowych tak, aby dziecko miało możliwość najlepszego dla siebie rozwoju we wszytkich sferach.

 

 

INTERNAT

Dla kogo?

Wychowankami internatu mogą być:

☺uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 działającej przy SOSW ul. Broniewskiego 1, Nowy Sącz;

☺uczniowie Zespołu Szkół nr 5 Specjalnych (Szkoła Branżowa i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy), ul. Magazynowa 6, Nowy Sącz.

Wychowankom internatu zapewniamy:

  • bezpłatny pobyt;

  • pełne wyżywienie;

  • profesjonalną opiekę medyczną;

  • bogato wyposażone świetlice;

  • mało liczne grupy wychowawcze uwzględniające indywidualne potrzeby rozwojowe dziecka;

  • zajęcia rozwijające kreatywności i ciekawe koła zainteresowań mające na celu wszechstronny rozwój wychowanków np. koło sportowe, plastyczne, orgiami, kulinarne, ceramiczne, czytelnicze, szachowo – warcabowe, teatralne;

  • atrakcyjne metody zajęć oraz interesujące formy spędzania czasu wolnego np. wycieczki, wyjścia do kina, teatru, konkursy, festiwale;

  • przyjazną atmosferę.

Opiekę nad wychowankami sprawuje serdeczna i życzliwa, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Nabór do internatu trwa przez cały rok!!!

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 501-747-865

ZAPRASZAMY !!! ☺

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

Organizowane jest dla uczniów, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach odbywających się na terenie klasy.

W naszej placówce nauczanie indywidualne realizowane jest na podstawie IPET – indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, który jest opracowywany dla każdego ucznia indywidualnie, zgodnie z jego potrzebami i możliwościami. Metody pracy stosowane przez nauczycieli również dobierane są indywidualnie do potrzeb ucznia.

 

88215