Przejdź do treści
2
1
3
5
6
8
9
12
14
15
Przejdź do stopki

Dla rodziców

Treść

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o wzięcie udziału w badaniach naukowych, których celem jest poznanie znaczenia coparentingu w wyjaśnianiu wybranych aspektów funkcjonowania rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Coparenting opisuje, w jaki sposób rodzice koordynują swoją wspólną odpowiedzialność za wychowanie dzieci, wspierając lub podważając wzajemne wysiłki rodzicielskie. Składa się na niego kilka elementów, pozytywnych (zgoda w wychowaniu dzieci, podział pracy i satysfakcja z tego podziału, wsparcie, wspólne zarządzanie rodziną, bliskość), ale też negatywnych (podważanie autorytetu drugiego rodzica, pogarda, krytyka, obwinianie). Te zjawiska są ważne dla relacji rodziców z dzieckiem, ale też związku z partnerem (małżonkiem). Takich badań dotychczas nie prowadzono w Polsce na szerszą skalę, a mogą one dostarczać informacji ważnych dla planowania działań edukacyjnych i terapeutycznych.

Udział w badaniach jest dobrowolny i nie wiąże się z gratyfikacją.

Dane uzyskane od Państwa będą w pełni anonimowe i zostaną wykorzystane w celach naukowych.

Sposób wypełniania każdego kwestionariusza jest opisany w instrukcji, która poprzedza pytania.

Bardzo ważne jest, żeby kwestionariusze zechcieli wypełnić oboje rodzice, dlatego że coparenting istnieje w relacji rodzicielskiej. Mogą je wypełnić też rodzice, którzy adoptowali dziecko, np. w sytuacji ponownego związku małżeńskiego.

Zakres kwestionariuszy jest stosunkowo duży. Rozumiem, że ich wypełnianie jest czasochłonne, dlatego czas wypełnienia pozostaje w Państwa dyspozycji.

Osoby zainteresowane zachęcam do zgłaszania się za pośrednictwem stowarzyszenia/szkoły lub osobiście (monika.parchomiuk@mail.umcs.pl) z potrzebą zapoznania się z wynikami badań, które będą opracowane w formie zbiorczej i w pełni anonimowej. Będę one dostępne po zebraniu całego materiału i jego opracowaniu.

Z góry dziękuję za poświęcony czas

Monika Parchomiuk

Instytut Pedagogiki

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie

link do narzędzi

https://docs.google.com/forms/d/1EHMkjxeazf3Zlb3VXRpNzEbUid2lmEegxsrzWz06tHU
 

88215