Przejdź do treści
2
1
3
5
6
8
9
12
14
15
Przejdź do stopki

Cel Programu

Treść

SOSW - OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY

W ramach rządowego Programu „Za życiem” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza, pełni rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie miasta Nowego Sącza. W ramach powierzonych zadań organizujemy bezpłatne zajęcia specjalistyczne, oferujemy: terapię logopedyczną/neurologopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, w zakresie integracji sensorycznej (SI), rehabilitacji ruchowej- w tym metodą Vojty/NDT Bobath, trening umiejętności społecznych, trening słuchowy, muzykoterapię, gimnastykę korekcyjno- kompensacyjną z elementami ścianki wspinaczkowej. 

 

Program „Za życiem” jest skierowana do dzieci z trudnościami rozwojowymi, od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z małym dzieckiem. 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym od 17 lat prowadzimy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zapraszamy!

NOWY NABÓR DZIECI DO PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” NA 2024 ROK.

W 2024 roku nabór na zajęcia w ramach Programu „Za życiem” zaplanowany jest w miesiącach:

- styczniu,

- czerwcu.

Szczegółowy terminarz będzie udostępniany na bieżąco na stronie internetowej.

PRZYJĘCIA DZIECI W MIESIĄCU STYCZNIU

Wnioski oraz dokumentację należy składać do 2 stycznia 2024 r.

w  księgowości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego .

Wzory wniosku oraz zaświadczenia lekarskiego, dostępne są w zakładce – Druki.

Spotkania kwalifikacyjne zaplanowano :

I termin - 5 stycznia

II termin – 26 stycznia

O godzinie spotkania będziemy informować telefonicznie.

 

Informacja dla Rodziców Dzieci uczestniczących w Programie „Za Życiem” w roku kalendarzowym 2023.

Szanowni Państwo

Chcielibyśmy poinformować, że decyzją Dyrektora SOSW została zmieniona liczba godzin zajęć terapeutycznych przyznana dzieciom w ramach Programu „Za Życiem”. Ustalono:

  1. Dzieci z WWRD objęte są zajęciami terapeutycznymi z programu „Za Życiem” w wymiarze jednej godziny zajęć tygodniowo

  2. Dzieci zakwalifikowane do programu „Za Życiem” na podstawie zaświadczenia lekarskiego i innych dokumentów objęte są zajęciami terapeutycznymi w wymiarze dwóch godzin w tygodniu.

Ta trudna decyzja została podjęta po wnikliwej analizie wysokości środków jakimi dysponujemy w ramach programu „Za Życiem” w roku 2023. Informujemy, że liczba godzin zajęć terapeutycznych realizowana jest zgodnie z przyjętym programem na lata 2022-2026. W obecnym roku kalendarzowym dysponujemy 4010 godzinami zajęć terapeutycznych a aktualnie wsparciem objętych jest 113 dzieci. 

W roku 2022 liczba godzin, którymi dysponowaliśmy wynosiła 3950. Chcąc maksymalnie wykorzystać przyznane środki (zajęcia realizowaliśmy od października do grudnia) dzieciom objętym programem została przydzielona maksymalna liczba zajęć terapeutycznych. W ciągu trzech miesięcy zrealizowaliśmy 1539 godzin zajęć terapeutycznych.

Bez podjęcia decyzji o ograniczeniu w tym roku kalendarzowym przyznanych godzin na realizację programu „Za Życiem” zajęcia zakończylibyśmy w kwietniu. Jako Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy zależy nam na zapewnieniu niezbędnego wsparcia możliwie dużej grupie dzieci z Nowego Sącza oraz najbardziej optymalnym zorganizowaniu procesu terapeutycznego.

Zdjęcia

88215