Przejdź do treści
2
1
3
5
6
8
9
12
14
15
Przejdź do stopki

Grupa Wsparcia

Treść

 

Grupa Wsparcia dla Rodziców  

      W wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzona jest grupa wsparcia, która funkcjonuje od 2009r w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Nowym Sączu. Grupa wsparcia powstała dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Często wiadomość   o urodzeniu się niepełnosprawnego dziecka jest dla rodziców ogromnym szokiem. Brak dostatecznej informacji oraz poczucie osamotnienia potęgują ogromny ból i lęk przed nie wiadomym, utrudniają zaakceptowanie niepełnosprawności swojego dziecka. Rodzice najczęściej są zdezorientowani, często nie wiedzą, jakie są możliwości rehabilitacyjne, co ich czeka w przyszłości, do jakich specjalistów powinni się udać do tego dochodzi stres związany z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego, co daje ogromne obciążenie emocjonalne tego rodzica. Dlatego ogromnie ważne jest udzielenie rodzinie wszechstronnego wsparcia, zarówno z indywidualnego jak i społecznego punktu widzenia.  Swoją działalnością chcemy pomóc rodzicom, ponieważ wcześnie podjęta odpowiednia rehabilitacja dziecka jest niezmiernie ważna dla rozwoju psychofizycznego dziecka. Przekazując rodzicom nasze doświadczenia w pracy terapeutycznej oraz wsparcie, pozwala szybciej rodzicom uzyskać równowagę psychiczną i podjąć konkretne działania zmierzające do wspomagania rozwoju własnego dziecka.

Spotkania mają charakter warsztatowy jak również swobodnych rozmów.

Głównym cel to: dostarczyć rodzicom emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy  w radzeniu sobie z problemami oraz dzielenia się doświadczeniem, troskami, odczuciami oraz wymianą użytecznych informacji.  Organizowane są także według potrzeb rozmowy indywidualne dla rodziców wymagających wsparcia i pomocy psychopedagogicznej, jak również wyjścia okolicznościowe tj. wycieczki, wyjścia do kina, spotkania wigilijne, turnusy rehabilitacyjne.

Zapraszamy na nasz profil Facebook

                                                         Koordynator grupy wsparcia  Małgorzata Kiełbasa.   

   

88215