Przejdź do treści
2
1
3
5
6
8
9
12
14
15
Przejdź do stopki

Zasady przyjęcia dziecka

Treść

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Sączu organizuje kształcenie dla osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenie wydawane jest przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej na dany etap edukacyjny. 

SP-5 - PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY

Podstawą do przyjęcia dziecka do naszej placówki jest posiadanie Orzeczenia o Potrzebie Kształcenia Specjalnego oraz wypełnienie i złożenie podania, które znajdziesz do pobrania w zakładce DOKUMENTY.

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

Podstawą jest posiadanie Orzeczenia o Potrzebie Kształcenia Specjalnego a także Orzeczenie o Potrzebie indywidualnego Nauczania oraz wypełnienie i złożenie podania, które znajdziesz do pobrania w zakładce DOKUMENTY.

ZESPOŁY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Podstawą jest posiadanie Orzeczenia o Potrzebie Nauczania Rewalidacyjno-Wychowawczego

- zespołowego (na terenie Ośrodka)

- indywidualnego (w domu ucznia)

oraz wypełnienie i złożenie podania, które znajdziesz do pobrania w zakładce DOKUMENTY.

 

96025