Przejdź do treści
2
1
3
5
6
8
9
12
14
15
Przejdź do stopki

Informacje

Treść

   AKTUALNOŚCI

INFORMACJA 

W związku ze wzmożonymi wydatkami jesienno - zimowymi w Państwa gospodarstwach domowych,  istnieje możliwość ubiegania się o pomoc finansową. WNIOSKI  o jesienno - zimową  pomoc finansową składamy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada w pokoju nr 15, u Pani Doroty.

WAŻNE :

1. Warunkiem przyznania świadczenia jest posiadanie aktualnego OŚWIADCZENIA  O  DOCHODACH. Pamiętajmy o zmianach naszej sytuacji w związku z ukończenie studiów lub  szkoły średniej przez dzieci, podjęciem pracy przez osobę uprawnioną lub utratą  pracy.

2. Osoby, które nie złożyły OŚWIADCZENIA  O  DOCHODACH  za 2022 r. a chciałyby ubiegać się o pomoc  finansową,  mogą zrobić to w każdym momencie, składając OŚWIADCZENIE wraz z  WNIOSKIEM    

                                                                                                                             Dyrektor SOSW  Sylwia Konopka

 

 

 


15.05.2023 r. 

INFORMACJA

Witam Państwa, 

Pragnę Państwa poinformować, że możecie się Państwo ubiegać o świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z nowego rozdania środków. Warunkiem ubiegania się o świadczenie z zfśs jest złożenie aktualnych dokumentów:

a) OŚWIADCZENIA o sytuacji życiowej, materialnej, rodzinnej  za rok 2022.

b)  WNIOSKU o przyznanie świadczenia z zfśs.

1. OŚWIADCZENIA o sytuacji życiowej, materialnej, rodzinnej  za rok 2022 składamy do dnia 31 maja.

 W Oświadczeniu posługujemy się dochodem netto. Dla Państwa Emerytów:

 dochód netto -  to przychód pomniejszony o podatek dochodowy

 Po raz pierwszy, w tym roku, nie odliczamy  składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Państwa Emerytów proszę o aktualizację kontaktów: mail, telefon. Zaktualizowane dane ułatwiają nam szybki kontakt. Proszę również o dołączenie dokumentu z ZUS, dotyczącego rewaloryzacji emerytury - do wglądu.

3. WNIOSKI o pomoc letnią składamy w terminie do 31 maja br. O tę formę wsparcia ubiegać się mogą  wszystkie osoby uprawnione, w tym Państwo Emeryci.

4. Bardzo proszę o czytelne i staranne wypełnianie dokumentów, uwzględnienie daty, precyzyjne  podkreślenie rodzaju świadczenia, o które ubiegamy się,  złożenie podpisu, uzupełnienie innych danych np. współmałżonka, zgodnie z REGULAMINEM ZFŚS.

Pamiętajmy, wszystkie dokumenty podlegają kontroli zewnętrznej.

5. W zakładce DRUKI DO POBRANIA:

a)  OŚWIADCZENIE o sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej,

b)  WNIOSEK o przyznanie świadczenia z zfśs.

6. Posiedzenie komisji socjalnej : I TURA -  w czerwcu, II TURA - we wrześniu.                                               

                                                                                       Dyrektor SOSW Sylwia Konopka

56803