Przejdź do treści
2
1
3
5
6
8
9
12
14
15
Przejdź do stopki

V RODZINNY TURNIEJ SZACHOWY DLA NAUCZYCIELI I ICH RODZIN

Treść

Organizatorem turnieju był Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu, Pani Sylwia Konopka, sponsorem turnieju Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Patronat honorowy nad turniejem objął Starosta nowosądecki, Pan Marek Kwiatkowski. Zwyczajowo, turniej poprowadzili - Andrzej Majerski i Alina Czerwińska.   

Celem konkursu była promocja gry w szachy jako formy spędzania wolnego czasu,  rozwijanie zainteresowań szachowych,  doskonalenia umiejętności gry w szachy, sportowa  rywalizacja i  promocja naszego Ośrodka w regionie.

W turnieju udział wzięło  22 uczestników,  nauczycieli, wychowawców oraz członków ich rodzin z terenu miasta i powiatu nowosądeckiego.
Turniej szachowy rozegrany został systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Tempo gry 10 minut na partię dla każdego zawodnika. Rozgrywki odbyły się w 3 kategoriach.
Pierwsza - dzieci i młodzież do lat 18, druga - dorośli powyżej 18 lat, trzecia – nauczyciele.
Sędzią głównym turnieju był sędzia zawodowy Grzegorz Jędrzejas.

Niekwestionowanym mistrzem turnieju w kategorii dzieci i młodzież do lat 18 został Kacper Pulit (Kornuty Gorlice ), drugie miejsce zajął Karol Antkiewicz ( Lisia Góra ), trzecie - Michał  Rówiński ( Nowy Sącz ).
W kategorii dorośli, miejsce pierwsze przyznane zostało Marcinowi Majerskiemu ( Łącko ), drugie – Carlosowi Velarde Vasques ( Królowa Polska ), trzecie – Dawidowi Koralikowi ( Bukowiec ).

W kategorii nauczyciele, po raz kolejny mistrzem szachowym został Piotr Widła (Stary Sącz). Drugie miejsce zajął Witold Majerski ( Łącko), trzecie Marek Michalik ( Nowy Sącz )     
Nagrodę fair play otrzymał  Karol Velarde Vasques junior ( Królowa Polska ).


Zwycięzcy  i uczestnicy otrzymali dyplomy, atrakcyjne puchary, medale i nagrody rzeczowe ufundowane przez ZNP oraz Starostę Nowosądeckiego.                                       

88215