Przejdź do treści
2
1
3
5
6
8
9
12
14
15
Przejdź do stopki

Poznaj Polskę

Poznaj Polskę

Treść

Fotogaleria, kliknij i obejrzyj : 

https://photos.app.goo.gl/oqGarCXENzrSQonS9

PROGRAM WYCIECZKI
Punkty edukacyjne  zgodne z wymogami MEiN:


1. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku -  Kultura i dziedzictwo narodowe
  

2. Pole Bitwy na Westerplatte -  Kultura i dziedzictwo narodowe  


3. Muzeum Emigracji -  Kultura i dziedzictwo narodowe  


4. Statek-muzeum "Błyskawica" - Narodowe Muzeum Największe osiągnięcia polskiej nauki  


5. Centrum Nauki EXPERYMENT -  Największe osiągnięcia polskiej nauki  


6. Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu -  Kultura i dziedzictwo narodowe  

 

W trakcie wyjazdu realizowano elementy podstawy programowej z języka polskiego, historii, biologii, chemii, wychowania fizycznego szkoły podstawowej. 

Podczas realizacji zaplanowanych zajęć skupiono się głównie na dwóch aspektach: kształtowaniu świadomości historycznej poprzez krzewienie wiedzy na temat II Wojny Światowej i  kultywowanie pamięci o jej ofiarach oraz  bogactwie przyrodniczym regionu Pomorza i sposobom ochrony otaczającej nas fauny poprzez działania proekologiczne.

Podczas zajęć w Centrum Naukowym Experyment w Gdyni  uczniowie zapoznali się  zagadnieniami związany ze zmianami klimatu, poznali  wpływ na środowisko oraz różne rodzaje jego zanieczyszczeń. Celem zajęć było rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego, kształtowanie wrażliwości proekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Uczestnicy wycieczki wzięli także udział w zajęciach proekologicznych w Fokarium na Helu, które jest placówką badawczą, podporządkowaną Stacji Morskiej przy Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Podstawowym założeniem Fokarium jest odtworzenie populacji i ochrona fok szarych w rejonie południowego Bałtyku.

W Gdyni uczniowie mieli możliwość podziwiać niszczyciel ORP ”Błyskawica”. Jest to jedyny ocalały polski okręt zbudowany przed II wojną światową. Wielkie wrażenie zrobił także na nas zacumowany obok żaglowiec ”Dar Pomorza”.

W Muzeum Emigracji uczniowie szukali odpowiedzi na pytania: Jakie były przyczyny i kierunki emigracji z Polski? Kim byli sławni Polacy, którzy emigrowali? Jakie wielkie dzieła powstały na emigracji?

Wizyta w Muzeum II Wojny Światowej pozwoliła przybliżyć wydarzenia i tragedie związane z okresem II wojny światowej. Zajęcia nawiązywały do lektury “Kamienie na szaniec”. 

Dzieciaki otrzymały także pamiątkowe prezenty ufundowane dla nich przez dyrekcję Muzeum.

Zwieńczeniem wycieczki do Gdańska była wizyta na Westerplatte, – symbol wybuchu II wojny światowej, gdzie  przewodnik opowiedział historię obrony półwyspu przez mjr. Henryka Sucharskiego.

Biorąc udział w wycieczce dzieci i młodzież szybciej przyswajają szkolny materiał programowy, a zdobyta wiedza jest trwalsza i bogatsza. Jej realizowanie umożliwia lepsze poznanie przez uczniów rzeczy i zjawisk, wpływa na rozwój zdolności postrzegania, kształtowania wyobrażeń i myślenia, służy utrwalaniu zdobytej wiedzy i skonfrontowania wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną.

Wycieczki wpływają także na kształtowanie właściwych postaw społecznych, umożliwiają współprzeżywanie, uczą koleżeństwa, dyscypliny, solidarności, zaradności fizycznej.

 

Lista Linków

Zdjęcia

88215