Zespoły rewalidacyjne

Oferta dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim:

 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są indywidualnie w domu rodzinnym dziecka lub w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych (od 2 do 4 osób)
 • zajęciami objęte są dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 roku życia
 • zajęcia indywidualne organizuje się   w wymiarze 10 godzin tygodniowo 
 • zajęcia zespołowe w wymiarze 20 godzin tygodniowo
 • zasadniczym celem zajęć jest  usprawnianie dziecka na poziomie odpowiadającym jego możliwościom psychofizycznym
 • dla każdego ucznia opracowany zostaje Indywidualny Program Rewalidacyjno - Wychowawczy w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia;

W pracy rewalidacyjno –wychowawczej podejmowane są następujące działania:

 • nawiązanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem
 • kształtowanie umiejętności współpracy z drugą osobą
 • wdrażanie do kontaktów społecznych na poziomie grupy
 • wielozmysłowe poznawanie otoczenia (poznawanie i doskonalenie umiejętności korzystania ze wszystkich swoich zmysłów)
 • doskonalenie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom w sposób werbalny i pozawerbalny
 • usprawnianie ruchowe w zakresie dużej i małej motoryki
 • odreagowywanie napięć, poprzez różne formy relaksacji, w tym masaż
 • nauka samodzielności w stopniu wynikającym z możliwości dziecka
 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem, poprzez kontakt z muzyką, słowem mówionym lub czytanym, plastyką, sztuką
 • nauka ekspresji i celowego działania na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom dziecka, poprzez  wykonywanie prac plastycznych, zajęcia umuzykalniające, elementy tańca i sportu

Dla uczestników  zajęć rewalidacyjno—wychowawczych  zespołowych organizuje się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (świetlicę).

  

 

Kalendarz

Nasi przyjaciele