UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU I ODSŁONIĘCIA TABLICY POŚWIĘCONEJ NASZEJ PATRONCE

12 października 2018r. uczniowie, pedagodzy i rodzice Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Nowym Sączu  przeżywali doniosłe chwile w związku z uroczystościami, w które zaangażowała się cała społeczność szkolna. Świętowanie rozpoczęło się uroczystą  Mszą Świętą odprawioną w Bazylice pod wezwaniem Św. Małgorzaty przez czcigodnego biskupa Andrzeja Jeża w asyście proboszcza Jerzego Jurkiewicza i innych księży, między innymi katechety naszego Ośrodka, księdza Mirosława Tragarza. Uroczystość uświetniły swoją obecnością  Poczty Sztandarowe z Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej,  Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i z sądeckich szkół. W uroczystościach uczestniczyło również wielu dostojnych gości: komendanci wymienionych służb mundurowych: insp. Jarosław Tokarczyk, st. bryg. Waldemar Kuźma, ppłk Agnieszka Oleniacz – Zastępca  Naczelnika Wydziału Granicznego, poseł Jan Duda, prezydent Wojciech Piech, radni Miasta Nowego Sącza  w osobach: Bożena Jawor, Elżbieta Chowaniec, Kazimierz Sas, Janusz Kwiatkowski, Patryk Wicher, Mieczysław Gwiżdż,  Leszek Zegzda - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Marta Mordarska - dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Beata Szlachetka - wizytator ds. nadzoru pedagogicznego w nowosądeckiej Delegaturze Kuratorium Oświaty w Krakowie, Józef Klimek - dyrektor Wydziały Edukacji w Nowym Sączu, inspektorzy WE: Janusz Gajos, Marian Górnicki, siostra Samuela - dyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowawczo-Opiekuńczego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, Rada Rodziców SOSW, Andrzej Przybyszowski, sponsorzy, przyjaciele, emeryci SOSW, rodzice i dzieci z zaprzyjaźnionego przedszkola "Jaś i Małgosia".

Druga część uroczyści odbyła się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, gdzie dekoracja budynku i pomieszczeń szkolnych nawiązywała do tematyki patriotycznej, 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uczniowie zaprezentowali widowisko artystyczne: taniec z szarfami biało - czerwonymi, poloneza, pieśń instrumentalną, odśpiewano również "Hymn dla niepełnosprawnych" napisany i skomponowany specjalnie na tę uroczystość przez pracowników Ośrodka.

Bardzo podniosłą i wzruszająca chwilą było ślubowanie uczniów klasy pierwszych. Podzielili się oni z publicznością niemałą już wiedzą i wspaniałym przygotowaniem recytatorskim z wierszem "Kto Ty jesteś". Dyrektor pan Grzegorz Rams pasował ich na prawowitych uczniów szkoły i obdarował słodkimi prezentami.

W dalszej części goście przeszli do budynku szkoły w celu odsłonięcia pamiątkowej tablicy patronki Ośrodka, Marii Grzegorzewskiej. Tam też złożono kwiaty i dokonano wpisów do Kroniki Ośrodka. Przedstawiciele instytucji oddali hołd naszej patronce i podziękowali za możliwość udziału w tak dostojnej uroczystości. Następnie wszyscy goście udali się na poczęstunek i piknik z grochówką i kiełbasą grillową. Uczniowie wśród atrakcji przewidzianych specjalnie dla nich oprócz malowania twarzy, wysłuchali występu zespołu regionalnego „Piątkowioki”.

W imieniu Dyrektora pana Grzegorza Ramsa dziękuję serdecznie wszystkim gościom za udział w naszej uroczystości: księżom, instytucjom, rodzicom, nauczycielom i uczniom, a opiekunom zespołów teatralnych i muzycznych za przygotowanie naszych wychowanków do przepięknych i wzruszających występów artystycznych. Dziękuję również wszystkim za organizację, sprawny przebieg uroczystości, dekorację i pyszną konsumpcję.

kliknij i zobacz fotorelację                                       pedagog Jolanta Sobczak

 

 

Aktualności

Kalendarz

Nasi przyjaciele