„W podróży z Małym Księciem”

    

Program integracyjny

„W podróży z Małym Księciem”,

rok szkolny 2016 /2017

 

 

Program integracyjny „W podróży z Małym Księciem” skierowany był do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Sączu, realizujących zajęcia edukacyjne w systemie indywidualnym, w domach.W roku szkolnym 2016/2017
w programie brało udział 8 uczniów wraz z rodzicami oraz 4 nauczycieli, okazjonalnie
z zajęć korzystali również inni uczniowie SOSW. W bieżącym roku szkolnym realizowane byłyspotkania tematyczne z cyklu „Mały Książę dba o zdrowie i dobre samopoczucie ”.

Uczniowie uczestniczyli między innymi w zajęciach plastycznych, ogrodniczych, kulinoterapii i zajęciach muzycznych, podczas których grał na akordeonie zaprzyjaźniony
z grupą muzyk. W ramach integracji ze środowiskiem szkolnym uczniowie brali udział
 w mszach I piątkowych organizowanych w Ośrodku, mieli również możliwość obejrzenia
w szkole przedstawień w wykonaniu teatrzyku kukiełkowego „Uśmiech”. Podczas zorganizowanej wycieczki do Piwnicznej – Zdrój zwiedzaliśmy Zakład Butelkowania Naturalnej Wody Mineralnej „Piwniczanka”, degustowaliśmy lecznicze wody mineralne,
a także korzystaliśmy z inhalacji w Jaskini Solnej. W czasie wspólnych zajęć uczestnicy poznawali zdrowe sposoby odżywiania i stylu życia, zasady higieny osobistej, propozycje ciekawych aktywności ruchowych oraz efektywnego spędzania czasu wolnego. Uczniowie
 z radością oczekiwali na zajęcia i chętnie brali w nich udział. W grupie nawiązały się wzajemne relacje i przyjaźnie, które kontynuowane są w środowisku pozaszkolnym.

Wspólne spotkania stworzyły możliwość integracji uczniów ze szkołą,pozwoliły dzieciom i ich rodzicom doświadczyć nowych wrażeń, były okazją do wspólnego przeżywania wielu radosnych i niezapomnianych chwil.

 

Nauczyciele biorący udział w programie: Ewelina Marszałek, Krzysztof Lichoń, Karolina Wąsowicz, Grażyna Wyrostek.

Ewelina Marszałek

red. J. Sobczak

zdjęcie

 

Kalendarz

Nasi przyjaciele