Nasi specjaliści...

Kadra Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

  (Kliknij danego specjalistę by zobaczyć posiadane kursy)

Agnieszka Balicka – neurologopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog / [Hide]

Najważniejsze kursy:

 

 •  Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa kurs prowadzony przez przedstawicieli Fundacji „Promyk Słońca” oraz Centrum Pediatrii Społecznej we Frankfurcie nad Menem – Niemcy Pediatria. Certyfikat uprawniający do prowadzenia diagnozy dzieci w wieku 0 – 3 lat testem MFDR
 • Integracja Odruchów Twarzy część I i II według metody dr Swietłany Masgutowej w ramach programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration 
 • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej w ramach programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration
 • Profil Psychoedukacyjny PEP – R: funkcjonalna diagnoza dziecka z zaburzeniami rozwoju wg E. Schoplera
 • Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej
 • Makaton. Program Rozwoju Komunikacji
 • Certyfikat terapeuty dysleksji
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami autystycznymi. Metoda Elżbiety Wianeckiej
 • Wczesne wykrywanie wad słuchu i rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu
 • Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia
 • Terapia dzieci niesłyszących i implantowanych
 • Dysfagia - objaw zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania. Cele i zadania zespołu specjalistów wobec dziecka z dysfagią.

 

 
Teresa Biel – neurologopeda, oligofrenopedagog / [Hide]

Najważniejsze kursy:

 •  Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa kurs prowadzony przez Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego. Certyfikat uprawniający do prowadzenia diagnozy dzieci w wieku 0 – 3 lat testem MFDR
 •  Integracja Odruchów Twarzy według metody dr Swietłany Masgutowej w ramach programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration
 • Certyfikat Wczesne wspomaganie funkcji oralnych dziecka w świetle koncepcji NDT – Bobath (od 0 do 1 roku życia) – specjalistyczne warsztaty neurologopedyczne zorganizowane przez Poradnię Logopedyczną EON w Łodzi, prowadzenie dr Aleksandra Łada
 • Profil Psychoedukacyjny PEP–R: Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju E. Schoplera
 •  Makaton. Program Rozwoju Komunikacji
 •  Stymulacja wokalizacji i rozumienia małego niemówiącego dziecka w oparciu o autorską metodę dr M. Machoś
 •  Certyfikat Profilaktyka i rehabilitacja dysfunkcji ustno-twarzowych z zastosowaniem stymulacji sensomotorycznej prowadzenie: dr Anna Regner i norweska terapeutka mowy Stine Brubak
 •  Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia
 •  Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej
 •  Specyfika mowy dziecka z FASD
 •  Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
 •  Dysfagia - objaw zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania. Cele i zadania zespołu specjalistów wobec dziecka z dysfagią.

 

Magdalena Gołaszewska – oligofrenopedagog, surdopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i pedagogiki leczniczej M. Montessori / [Hide]

Najważniejsze kursy:

 • Integracja Odruchów Twarzy według metody dr Swietłany Masgutowej w ramach programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration
 • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej w ramach programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration
 • Profil Psychoedukacyjny PEP–R: Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju wg E. Schoplera
 •  Makaton. Program Rozwoju Komunikacji
 •  Terapia Neurobiologiczna
 •  Metoda Dobrego Startu
 •  Program Aktywności oraz Dotyk i Komunikacja – wg M.Ch. Knillów
 •  Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne

 

Agnieszka Grys – fizjoterapeuta,oligofrenopedagog,certyfikat metody NDT- Bobath, Baby – Bobath / [Hide]

Najważniejsze kursy:

 •  Kurs NDT-Bobath
 •  Baby Bobath
 •  PNF
 •  TIMP – Thubi Kolobe
 •  Taping rehabilitacyjny
 • Kurs masażu leczniczego IV stopnia
 • Analiza chodu i jej wykorzystanie w praktyce fizjoterapeutycznej
 • Nowoczesne metody fizjoterapeutyczne w praktyce. Cykl szkoleniowy Thera-Band Academy
 • Hipoterapia w wieloprofilowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • Kurs masażu dla dzieci z autyzmem
 • Kurs masażu Shantala
 • Sala doświadczania świata a rozwój percepcji u osób z deficytami intelektualnymi
 • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej w ramach programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration
 • Profil Psychoedukacyjny PEP–R: Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju wg E. Schoplera
 • Program Aktywności oraz Dotyk i Komunikacja wg M. Ch. Knillów

 

Marta Kazana – neurologopeda, oligofrenopedagog / [Hide]

Najważniejsze kursy:

 •  Terapia logopedyczna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 •  Diagnoza i terapia jąkania
 •  Wielospecjalistyczna terapia dzieci z rozszczepami
 •  Prawidłowości i patologie funkcji orofacjalnych w kontekście koncepcji NDT – BOBATH – z zakresu wczesnej stymulacji neurologopedycznej
 •  Metody wywoływania głosek 
 • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących
 •  Edukacja uczniów niemówiących, używających komunikacji alternatywnej
 •  Program Aktywności oraz Dotyk i Komunikacja – wg. M. Ch. Knillów
 • Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej
 • Afazja u dzieci – problemy diagnostyczne i terapeutyczne
 • Ruch rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne
 • Uwarunkowania Wczesnego Rozwoju i Postępy w Terapii Jego Zaburzeń - warsztaty zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów NDT – Bobath Sekcja Psychologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena - certyfikat ukończenia szkolenia I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej
 • Certyfikat: szkolenie podstawowe i zaawansowane – Makaton
 • Autyzm – diagnoza, nowe metody terapii
 •  Neuroobrazowanie w diagnostyce zaburzeń mowy
 •  Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce wg programu Sally Godard INPP
 •  Integracja Odruchów Twarzy część I według metody dr Swietłany Masgutowej w ramach programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration 
 • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej w ramach programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration
 •  Profil Psychoedukacyjny PEP – R: funkcjonalna diagnoza dziecka z zaburzeniami rozwoju wg E. Schoplera
 •  Dysfagia - objaw zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania. Cele i zadania zespołu specjalistów wobec dziecka z dysfagią.

 

Małgorzata Kiełbasa – oligofrenopedagog, specjalista wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta integracji sensorycznej, terapia ręki wg Metody Integracji Sensorycznej / [Hide]

 

Najważniejsze kursy:

 •  Kurs Integracji Sensorycznej II ̊ wg J. Ayres, Diagnoza i Terapia Zaburzeń Integracji Sensorycznej” certyfikat PTIS nr 530/II,organizator Sinet Edukacja i Terapia, Warszawa
 •  Certyfikat Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej, organizator Sensum Mobile Warszawa
 •  Kurs podstawowy Diagnoza i Terapia SI Małego Dziecka,organizator Sinet Edukacja i Terapia, Warszawa
 •  Ocena i Usprawnianie Funkcji Wzrokowych w Integracji Sensorycznej, organizator Sinet Edukacja i Terapia, Warszawa
 •  Terapia Taktylna w ramach Programu MNRI Masgutova Neurosensorimator Reflex Integration, organizator Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej
 •  Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa kurs prowadzony przez przedstawicieli Fundacji „Promyk Słońca” oraz Centrum Pediatrii Społecznej we Frankfurcie nad Menem – Niemcy Pediatria. Certyfikat uprawniający do prowadzenia diagnozy dzieci w wieku 0 – 3 lat testem MFDR
 •  Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania
 • Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej
 • Profil Psychoedukacyjny PEP–R: Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju E. Schoplera
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących
 • Certyfikat - szkolenie zaawansowane Makaton – Program Rozwoju Komunikacji
 • Certyfikat - szkolenie dodatkowe: metodyka Makaton – Program Rozwoju Komunikacji

 

Ewelina Majchrowicz – oligofrenopedagog, tyflopedagog, certyfikowany terapeuta metody Warnkego / [Hide]

Najważniejsze kursy:

 •  Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa kurs prowadzony przez przedstawicieli Fundacji „Promyk Słońca” oraz Centrum Pediatrii Społecznej we Frankfurcie nad Menem – Niemcy Pediatria. Certyfikat uprawniający do prowadzenia diagnozy dzieci w wieku 0 – 3 lat testem MFDR
 •  Metoda Warnkego I i II stopień – kurs zorganizowany przez Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu
 • Profil Psychoedukacyjny PEP–R: Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju E. Schoplera
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard szkolenie zorganizowane przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii Polska.
 • Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
 • Makaton. Program Rozwoju Komunikacji
 • Kinezjologia edukacyjna Brain Gym. Metoda dr Paula Dennisona i Gail Dennison – kurs teoretyczny i praktyczny
 • Edukacja uczniów niemówiących używających komunikacji alternatywnej
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących
 • Stymulacja sensomotoryczna jako forma edukacji i terapii uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym
 • Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena, szkolenie I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej
 • Edukacja osób z głębokim upośledzeniem umysłowym
 • Terapia behawioralna dzieci autystycznych 

 

Dorota Niedźwiedź – oligofrenopedagog / [Hide]

 

Najważniejsze kursy:

 •  Nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną
 •  Terapia Dziecka Nadpobudliwego
 • Wspomaganie psychoruchowego rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie - wybrane metody, techniki i formy pracy
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone
 • Szkoleniepodstawowe i zawansowane MAKATON - Program Rozwoju Komunikacji
 • Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena, szkolenie I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej
 • Program Aktywności oraz Dotyk i Komunikacja – wg M. Ch. Knillów
 • Profil Psychoedukacyjny PEP–R: Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju wg E. Schoplera

 

 
Edyta Pieniądz - Lewińska - logopeda, surdopedagog, neurologopeda, oligofrenopedagog / [Hide]

 

Najważniejsze kursy:

 • Integracja Odruchów Twarzy według metody dr Swietłany Masgutowej w ramach programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration
 • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej w ramach programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration
 • Profil Psychoedukacyjny PEP–R: Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju wg E. Schoplera
 • Makaton. Program Rozwoju Komunikacji
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia
 • Dziecko z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – leczenie wielospecjalistyczne, wczesna interwencja logopedyczna, diagnoza i terapia zaburzeń mowy.
 • Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej
 • Wykorzystanie programów Aktywności M. i Ch. Knillów w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Program Aktywności oraz Dotyk i Komunikacja – wg M.Ch. Knillów

 

Iwona Skałka – logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog / [Hide]

Najważniejsze kursy:

Integracja Odruchów Twarzy według metody dr Swietłany Masgutowej w ramach programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration

Manipulacje Ustno- Twarzowe. Techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból- prowadzenie dr A. Regner

Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia

Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej

Dysartia  Anartria i Oligofazja- diagnoza i terapia

Genetyka a zaburzenia komunikacji językowej. Prowadzenie: dr n.med. E. Kostyk, dr n.med. A. Kruczek

Praca z dzieckiem z zaburzeniami autystycznymi. Metoda E.Wianeckiej

Diagnoza i Terapia Dzieci z Opóźnionym Rozwojem Mowy- autorska metoda M. Łukaszewskiej- Choruży

Elementy prawidłowego oraz jakościowego rozwoju ruchowego dziecka w pierwszym roku życia. Pierwsze sygnały jego zaburzeń. Możliwości diagnostyki i terapii. Prowadzacy: W. Dutka

Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy

Certyfikat Polskiego Związku Logopedów

Szwedzki  system wspomagania osób  niepełnosprawnych (komunikacja i mowa dzieci niepełnosprawnych). Szkolenie w ramach kilkudniowej wizyty studyjnej  w  ośrodkach terapeutycznych, szkołach integracyjnych. Spotkania i dyskusje ze specjalistami, Lund. Prowadzący: Stowarzyszenie na rzecz integracji „Działajmy Razem”

Profil Psychoedukacyjny PEP-R: Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju wg E. Schoplera

Terapia małego dziecka wg koncepcji NDT- Bobath. Prowadzący: S. Boicetta

Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną

Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)- standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m.ż do 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci

Karta Oceny Zachowań i Emocji (KOZE)-  kwestionariusz oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce- program wg integracji odruchów dr Sally Goddard 

 

Marek Stanek – oligofrenopedagog, terapeuta metody Integracji Sensorycznej, terapia ręki wg Metody Integracji Sensorycznej, terapeuta metody Castillo-Morales, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu wg Johansena / [Hide]

Najważniejsze kursy:

 • Certyfikat terapeuty Koncepcji Castillo Moralesa
 • Kurs odświeżający z koncepcji Castillo Moralesa
 • Certyfikat terapeuty integracji sensorycznej
 • Certyfikat ukończenia stażu diagnozowania zaburzeń integracji sensorycznej
 • Terapia ręki wg integracji sensorycznej
 • Certyfikat terapeuty Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS
 • Superwizja terapeutyczna Indywidualnej Stymulacji Słychu Johansena IAS
 • UPDATE Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS – Nadwrażliwość słuchowa
 • Makaton - Program rozwoju Komunikacji
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa kurs prowadzony przez przedstawicieli Fundacji „Promyk Słońca” oraz Centrum Pediatrii Społecznej we Frankfurcie nad Menem – Niemcy Pediatria. Certyfikat uprawniający do prowadzenia diagnozy dzieci w wieku 0 – 3 lat testem MFDR
 • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej w ramach programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration
 • Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
 • Znaczenie neurokinezjologii w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
 • Formy stymulacji prawidłowego rozwoju mowy u dzieci z deficytami  
 • Metoda Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Wersja Podstawowa
 • Wspomaganie psychoruchowego rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie – wybrane metody, techniki i formy pracy

 

Aneta Stokłosa – tyflopedagog, oligofrenopedagog, dyplomowana ortoptystka, certyfikowany terapeuta metody Wernekego / [Hide]

Najważniejsze kursy:

 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa kurs prowadzony przez przedstawicieli Fundacji „Promyk Słońca” oraz Centrum Pediatrii Społecznej we Frankfurcie nad Menem – Niemcy Pediatria. Certyfikat uprawniający do prowadzenia diagnozy dzieci w wieku 0 – 3 lat testem MFDR
 • Metoda Warnkego I i II stopień – kurs zorganizowany przez Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu
 • Zastosowanie korekcji pryzmatycznej w leczeniu heteroforii i heterotropii
 • Nowoczesne metody ćwiczeń ortoptycznych w zaburzeniach widzenia obuocznego
 • Uczenie się poprzez widzenie - model wspomagania pracy oczu i mózgu
 • Profil Psychoedukacyjny PEP – R: funkcjonalna diagnoza dziecka z zaburzeniami rozwoju wg E. Schoplera
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce- program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard, szkolenie zorganizowane przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii Polska.
 • Nauka czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną
 • Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się
 • Makaton. Program Rozwoju Komunikacji 
 • Ortoptyka pediatryczna - ocena widzenia u dzieci w wieku 0-3 lat. Procedury diagnostyczne. 
 • Heteroforia a rezerwy fuzyjne- możliwości diagnostyczne i terapeutyczne.

 

Beata Waśko – technik fizjoterapii, oligofrenopedagog, międzynarodowy certyfikat metody Vojty / [Hide]

Najważniejsze kursy:

 • Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi. Certyfikat wydany przez Internationale Vojta Gesellschaft e.V.
 • Praktyczne szkolenie z zakresu wczesnej neurokinezjologicznej diagnostyki i terapii dzieci z uszkodzeniem CUN
 • Metoda Vojty zastosowana w terapii przedwcześnie urodzonych dzieci
 • Skolioza a możliwości leczenia. Wykorzystanie metody Vojty u pacjentów ze skoliozą
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa kurs prowadzony przez przedstawicieli Fundacji „Promyk Słońca” oraz Centrum Pediatrii Społecznej we Frankfurcie nad Menem – Niemcy Pediatria. Certyfikat uprawniający do prowadzenia diagnozy dzieci w wieku 0 – 3 lat testem MFDR
 • Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się.
 • Integracja Odruchów Twarzy część I i II według metody dr Swietłany Masgutowej w ramach programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych część I i II według metody dr Swietłany Masgutowej w ramach programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration
 • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej w ramach programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration
 • Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych według metody dr Swietłany Masgutowej w ramach programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration
 • Profil Psychoedukacyjny PEP – R: funkcjonalna diagnoza dziecka z zaburzeniami rozwoju wg E. Schoplera
 • Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej
 • Stymulowanie rozwoju psychomotorycznego dziecka w oparciu o zasady neurokinezjologii.
 • Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
 • Metoda Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne: wersja podstawowa
 • Kurs wprowadzający, dotyczący dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku od 0-2 lat. Zasady główne oceny neurorozwojowej i interwencji terapeutycznej. Prowadzenie Styliani Milioti, Fotini Zografou.
 • Kurs wprowadzający. Zasady główne oceny neurorozwojowej i interwencji terapeutycznej dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku 2-5 roku życia. Prowadzenie Styliani Milioti, Fotini Zografou.
 • Diagnoza i terapia ręki.
 • Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego - standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m.ż do 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.
 • Karta Oceny Zachowań i Emocji (KOZE) - kwestionariusz oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego.
 • Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci. Prowadzenie Barbara Zukunft-Huber
 • Terapia manualna dzieci. Prowadzenie: Petra Hasselhoff-Styhler, Petra Kruse-Bothe.

 

 

 

Monika Gumulak – logopeda,   terapeuta metody Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka / [Hide]

Najważniejsze kursy:

 • Certyfikat terapeuty Integracji Sensorycznej PSTIS, II stopień numer certyfikatu 3485
 • Integracja Sensoryczna , PTIS I stopień „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej” numer certyfikatu 1600/1
 • Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci – certyfikat,
 • Kurs Diagnozy i Terapii Ręki , organizowany przez PRO-INTEGRIS Centrum Terapii i Rozwoju
 • Sensoplastyka I stopień – rekomendacja do prowadzenia zajęć metodą „ Sensoplastyka – Plastyka Sensoryczna”.
 • Makaton Program Rozwoju Komunikacji – Metodyka - Certyfikat
 • Makaton I stopień - Program Rozwoju Komunikacji – Certyfikat
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień, prowadzony przez prof. dr hab Martę Bogdanowicz , mgr Dariusz Okrzesik.
 • „Terapia Taktylna” w ramach programu MNRI Mosgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration.

 

 

 

 

Patrycja Baniak-Kochańska fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, międzynarodowy certyfikowany terapeuta metody NDT- Bobath dla dzieci / [Hide]

Najważniejsze kursy:

 • Kurs metody NDT Bobath dla dzieci
 • Budowanie kontroli postawy u niemowlat z nieprawidlowym rozkładem napięcia mięśnowego. Warsztaty rozwijające dla terapeutów NDT-Bobath dla dzieci
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF ( Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) M. Knott Concept
 • Kurs 4 stopnia masażu leczniczego: * teoria i praktyka refleksoterapii ucha i ręki, * wady postawy- diagnostyka i leczenie, * terapia manualna w skoliozach, *leczenie mózgowych porażeń dziecięcych metoda Vojty i Domana
 • Kurs KORP- standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1.m.ż. do 9 r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci
 • Kurs KOZE Karty Oceny Zachowania i Emocji
 • Sympozjum szkoleniowe Zaburzenia w rozwoju małego dziecka czyli co powinno zaniepokoić rodzica, lekarza, nauczyciela

 

 

 

 

Sylwia Dominik neurologopeda z elementami tyflologopedii, logopeda, pedagog, oligofrenopedagog- terapeuta edukacji i potrzeb rewalidacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną / [Hide]

Szkolenia i kursy:

 • Kursy i szkolenia dotyczące pracy terapeutycznej z dziećmi o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Postępowanie neurologopedyczne w mózgowym porażeniu dziecięcym, w autyźmie oraz w zaburzeniach genetycznych.
 • Konferencje, kursy i szkolenia praktyczne dotyczące terapii i diagnozy logopedycznej oraz neurologopedycznej wcześniaków, dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu: tyflologopedii, oligofazji, balbutologopedii, orofacjalnych zaburzeń mowy, SLI i innych zaburzeń związanych z uszkodzeniami mózgu, afazji, dyzartrii, dysleksji, dyspraksji, oraz dysfagii.

 

 

 

 

Aktualności

Kalendarz

Nasi przyjaciele