Internat

Historia ośrodka Z życia internatu Działalność Archiwum

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Sączu jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, która od 45 lat w okresie nauki szkolnej dla wielu uczniów staje się drugim domem. Całodobowy pobyt w SOSW poza zapewnieniem zakwaterowania uczy wychowanków systematyczności, wdraża do prawidłowego dbania o higienę osobistą, prawidłowych relacji interpersonalnych, zachowań społecznie akceptowanych, współdziałania w grupie społecznej. Wychowankowie kształtują w sobie poczucie wzajemnego szacunku, umiejętności dokonywania właściwych wyborów oraz radzenia sobie w codziennych sytuacjach. 

SOSW jest placówką koedukacyjną przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 24 lat, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Wychowankowie podzieleni są na 10 grup wychowawczych uwzględniający ich wiek, poziom edukacji oraz stopień niepełnosprawności intelektualnej. Każda grupa posiada osobną świetlicę. Wychowankowie mają także do dyspozycji pracownię gospodarstwa domowego, plac zabaw (wewnętrzny i zewnętrzny), tereny rekreacyjne, boiska sportowe.


Zapewniamy także pełne wyżywienie w znajdującej się na terenie Ośrodka jadalni z zapleczem kuchennym oraz dysponujemy nowocześnie urządzonym gabinetem pielęgniarskim z dwoma izolatkami, czynnym w godzinach: 7.00-20.00 Opiekę nad wychowankami w SOSW sprawuje przyjazna i życzliwa, w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wychowawcy organizują pracę w przydzielonych grupach, a celem ich działań jest przygotowanie młodych ludzi do samodzielnego życia, funkcjonowania w grupie oraz nauczenia ich właściwej organizacji czasu wolnego poprzez rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań. 

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z PEFRON w latach 2006-2007 przeprowadzony został gruntowny remont sanitariatów mający na celu dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymieniono także wyposażenie wszystkich sypialń i świetlic SOSW. 

Kalendarz

Nasi przyjaciele