Informacje dla rodziców

  

 

Zebranie z rodzicami informujące o postępach edukacyjnych i zachowaniu odbędzie się w piątek 15.06.2018 r. o godz.13.30. Spotkanie ogólne z rodzicami rozpocznie się na sali gimnastycznej, gdzie omówione zostaną sprawy bieżące oraz przekazane zostaną informacje Stowarzyszenia „Tęcza”, następnie rodzice spotkają się z nauczycielami i wychowawcami w klasach

Z A P R A S Z A M Y

 

O  g  ł  o  s  z  e  n  i  e  !

Z uwagi na wzrost cen na produkty żywnościowe o 22% w porównaniu do roku 2017 byliśmy zmuszeni do podwyższenia od dnia 1 stycznia 2018r stawki żywieniowej (tak zwanego wsadu do koła) o 1,50zł i wynosi ona 9,00zł (dziewięć złotych) dziennie. W tej kwocie surowiec na śniadanie i kolację jest równy 2 po 2,00zł a na obiad 5,00zł. Stąd też, sprzedaż obiadu dla uczniów i pracowników Ośrodka wynosi 7,50zł. 

Dyrektor SOSW

mgr Grzegorz Rams 

 

⇒Aktualny Statut SOSW  

STATUT SOSW zatwierdzony 30.11.2017r.

 

 Program profilaktyczno - wychowawczy znajduje się w zakładce AKTUALNOŚCI. 

⇒ Plan zajęć klas obowiązujący od 05. marca w roku szkonym 2017/2018

Podział godzin KLASY marzec 2018

 

⇒ Wykaz godzin konsultacji nauczycieli z rodzicami/opiekunami uczniów w roku szkolym 2017/2018

 

Godziny do dyspozycji rodzicow

⇒ GODZINY PRACY PSYCHOLOGÓW SOSW 2017/2018

 

 

Dzień tygodnia

mgr Aleksandra Szmal-Kieblesz 

 mgr Krzysztof Wołoszczuk

mgr Jadwiga Korpacka - Macek

Poniedziałek

9.00 – 14.00

10.00 - 15.00

 8.00 - 15.00

Wtorek

10.00 – 15.00

8.00 - 13.00 

 --------------------

Środa

8.00 – 13.00

11.00 - 17.00 

 8.00 - 15.00

Czwartek

11.00 – 17.00

9.00 - 14.00 

 8.00 - 15.00

Piątek

9.00 – 14.00

9.00 - 14.00

 8.00 - 13.00

 

 

⇒ PLAN PRACY PEDAGOGÓW SOSW 2017/2018

 

Dzień tygodnia

mgr Jolanta Sobczak

mgr Beata Górnicka

Poniedziałek

9.00 – 14.00

10.30 – 12.30

Wtorek

11.00 – 17.00

9.00 – 12.00

Środa

9.00 – 14.00

11.00 – 15.00

Czwartek

9.00 – 14.00

10.30 – 12.30

Piątek

9.00 – 14.00

10.30 – 12.30

 

⇒Wewnątrzszkole zasady oceniania znajdują w Statucie SOSW

 

⇒ Druk w sprawie udzielenia informacji o dziecku

wzór do pobrania

 

⇒ Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny 

 

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny działa na terenie SOSW od czerwca 2014r.

 

Przyjęcia w Punkcie odbywają się w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 9 do 13 (od września do czerwca). Przeznaczone są dla rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci (już od pierwszych tygodni życia).

 

W roku szkolnym 2017/18 konsultacje będą odbywały się w następujacych dniach: 25.09, 21.10, 18.11, 16.12, 20.01, 03.02, 13.03, 21.04, 19.05, 16.06.

 

Rodzice mogą zapisać swoje dzieci na wizytę telefonicznie od poniedziałku do piątku od 17:30 do 19:00 pod nr 508 544 330.

 

Zespół specjalistów stanowią głównie nauczyciele Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (psycholog, logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, fizjoterapeuta metody Vojty, fizjoterapeuta metody NDT-Bobath) oraz psycholodzy SOSW.

 

W ramach darmowych konsultacji dokonuje się wielospecjalistycznej oceny poziomu rozwoju dziecka, wykrywa ewentualne niepełnosprawności rozwojowe oraz informuje o dostępnych formach pomocy terapeutycznej i edukacyjnej.

 

Koordynatorami Specjalistycznego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego są Ewelina Majchrowicz i Aneta Stokłosa.

 

  INDYWIDUALNA  STYMULACJA  SŁUCHU METODĄ  JOHANSENA 

 

Innowacja „Indywidualna Stymulacja Słuchu Metodą Johansena” polega na: 

 •          wykonaniu badania audiometrycznego,
 •          badania rozumienia mowy,
 •           badaniu lateralizacji,
 •          przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z rodzicem/opiekunem dziecka i na tej podstawie                      opracowaniu diagnozy przetwarzania słuchowego.
 •          Ustaleniu indywidualnego programu  stymulacji słuchu. 

 

Indywidualną stymulacją słuchu metodą  Johansena mogą zostać objęte dzieci przejawiające następujące trudności czy deficyty: 

 •          problem z koncentracją uwagi,
 •          deficyty w komunikowaniu się i rozumieniu mowy,
 •          opóźniony rozwój mowy,
 •          nadwrażliwość słuchowa,
 •          autyzm, 

Terapia polega na słuchaniu poprzez słuchawki przez 10 min dziennie/6 dni w tygodniu, a w przypadku programu szkolnego – 5 dni w tygodniu specjalnie skomponowanej i wykonywanej na syntetyzatorze, filtrowanej muzyki instrumentalnej, obejmującej wskazane w diagnozie częstotliwości dźwięku. 

Postępy w terapii kontrolowane są co 4-10 tygodni w zależności od wieku dziecka. 

Oczekujemy, że po realizacji terapii uczniowie/wychowankowie/dzieci będą : 

 •          chętniej  uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych,
 •          lepiej koncentrowały się na wykonywanych zadaniach,
 •          przestaną bać się różnych dźwięków,
 •          szybciej i łatwiej rozwijać mowę bierną i czynną.
 •          lepiej funkcjonowały w środowisku szkolnym i rodzinnym.

 

W roku szkolnym 2017/2018 istnieje możliwość  BEZPŁATNEJ diagnozy przetwarzania słuchowego dla uczniów SOSW oraz dzieci objętych WWRD. 

kontakt: Barbara Jurowicz 516 - 016 - 282

 

ZDJĘCIA

 

  

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2

 

 Serdecznie zapraszamy na Msze święte z udziałem osób niepełnosprawnych

w każdą czwartą sobotę miesiąca do kaplicy pw.Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu

ul.Batalionów Chłopskich 39a o godz.17.30.

 

 

 

 

Aktualności

 • NOWY NUMER NASZEJ OŚRODKOWEJ GAZETKI

  Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z najnowszym numerem gazetki DZIECIĘCY RAJ:

  Dziecięcy Raj, nr 1, 20172018

  Jolanta Sobczak

  Ewelina Marszałek więcej

 • OGŁOSZENIE - ZMIANA CEN OBIADÓW

  Z uwagi na wzrost cen na produkty żywnościowe o 22% w porównaniu do roku 2017 byliśmy zmuszeni do podwyższenia od dnia 1 stycznia 2018r stawki żywieniowej (tak zwanego wsadu do koła) o 1,50zł … więcej

Kalendarz

Nasi przyjaciele