Informacje dla rodziców

 

⇒ Aktualny Statut SOSW oraz Program profilaktyczno - wychowawczy znajdują się w zakładce AKTUALNOŚCI. 

  

⇒ Plan zajęć klas w roku szkonym 2017/2018

Klasy - podział godzin

 

⇒ Wykaz godzin konsultacji nauczycieli z rodzicami/opiekunami uczniów w roku szkolym 2017/2018

Godziny do dyspozycji rodzicow

 

⇒ GODZINY PRACY PSYCHOLOGÓW SOSW 2017/2018

 

 

Dzień tygodnia

mgr Aleksandra Szmal-Kieblesz 

 mgr Krzysztof Wołoszczuk

mgr Jadwiga Korpacka - Macek

Poniedziałek

9.00 – 14.00

10.00 - 15.00

 8.00 - 15.00

Wtorek

10.00 – 15.00

8.00 - 13.00 

 --------------------

Środa

8.00 – 13.00

11.00 - 17.00 

 8.00 - 15.00

Czwartek

11.00 – 17.00

9.00 - 14.00 

 8.00 - 15.00

Piątek

9.00 – 14.00

9.00 - 14.00

 8.00 - 13.00

 

 

⇒ PLAN PRACY PEDAGOGÓW SOSW 2017/2018

 

Dzień tygodnia

mgr Jolanta Sobczak

mgr Beata Górnicka

Poniedziałek

9.00 – 14.00

10.30 – 12.30

Wtorek

11.00 – 17.00

9.00 – 12.00

Środa

9.00 – 14.00

11.00 – 15.00

Czwartek

9.00 – 14.00

10.30 – 12.30

Piątek

9.00 – 14.00

10.30 – 12.30

 

⇒Wewnątrzszkole zasady oceniania znajdują w Statucie SOSW

 

⇒ Druk w sprawie udzielenia informacji o dziecku

wzór do pobrania

 

⇒ Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny - cały rok 2016/2017

W pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego kontynuuje swoją działalność Specjalistyczny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny, który działa od czerwca 2014r.   Konsultacje odbywają się  w każdą 3  sobotę miesiąca i są przeznaczone dla rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci (już od pierwszych tygodni życia).

Zespół specjalistów stanowią głównie nauczyciele Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (psycholog, logopeda, neurologopeda, fizjoterapeuta metody NDT Bobath, fizjoterapeuta metody Vojty, terapeuta Integracji Sensorycznej, surdopedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog)  oraz  psycholodzy SOSW (Aleksandra Szmal-Kieblesz, Krzysztof Wołoszczuk). Koordynatorami Specjalistycznego Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego są: Aneta Stokłosa i Ewelina Majchrowicz. W ramach darmowych konsultacji dokonuje się wielospecjalistycznej oceny poziomu rozwoju dziecka, wykrywa ewentualne nieprawidłowości rozwojowe oraz informuje o dostępnych formach pomocy terapeutycznej i edukacyjnej.

            Do    dodatkowych    zadań    nauczycieli    należy   nadal   dyżur   telefoniczny (czyli   rozmowy z zainteresowanymi rodzicami, przyjmowanie zgłoszeń, prowadzenie kalendarza z zapisami, potwierdzanie wizyt) od poniedziałku do piątku od 1730 do 1930  pod nr telefonu 508 544 330.

W  pierwszym semestrze  2016/2017  odbyło  się   5 spotkań,  a do końca roku szkolnego zaplanowanych jeszcze kolejnych 5. Na konsultacje zostało zgłoszonych 24 dzieci w wieku od 5 miesięcy do 10 lat.

Dużą grupę dzieci zgłaszanych na konsultacje stanowią maluchy, które nie podjęły jeszcze nauki w szkole a większość z nich nie ukończyła jeszcze 3 roku życia. To szczególnie istotne i ważne, że na konsultacje przychodzą rodzice z tak małymi dziećmi. Im wcześniej postawi się diagnozę i podejmie działania mające na celu stymulację rozwoju dziecka, tym większe są jego szanse na prawidłowy rozwój.

Od początku działalności Punktu skonsultowano łącznie 112 dzieci. Z tego   16  uzyskała opinię wydaną przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczną o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i te dzieci  rozpoczęły zajęcia w zakresie różnych terapii zgodnie z zaleceniami PPP. 

Na 22 dzieci skonsultowanych w tym semestrze do Specjalistycznego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego 15 skierowano do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Z rozmów z rodzicami wynika, że konsultacje przyspieszają cały proces formalny związany  z   diagnozą  dziecka w  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  i  uzyskaniem   opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Informacje o Punkcie rodzice pozyskują w głównej mierze z ulotek, od rodziców dzieci uczęszczających na WWRD oraz od pracowników naszego Ośrodka.

Łącznie zespół nauczycieli w ramach Specjalistycznego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w I semestrze 2016/2017 roku przepracował  89   godzin. 

 

Aneta Stokłosa 

Ewelina Majchrowicz  

Red. J. Sobczak    

 

  INDYWIDUALNA  STYMULACJA  SŁUCHU METODĄ  JOHANSENA 

 

Innowacja „Indywidualna Stymulacja Słuchu Metodą Johansena” polega na: 

 •          wykonaniu badania audiometrycznego,
 •          badania rozumienia mowy,
 •           badaniu lateralizacji,
 •          przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z rodzicem/opiekunem dziecka i na tej podstawie                      opracowaniu diagnozy przetwarzania słuchowego.
 •          Ustaleniu indywidualnego programu  stymulacji słuchu. 

 

Indywidualną stymulacją słuchu metodą  Johansena mogą zostać objęte dzieci przejawiające następujące trudności czy deficyty: 

 •          problem z koncentracją uwagi,
 •          deficyty w komunikowaniu się i rozumieniu mowy,
 •          opóźniony rozwój mowy,
 •          nadwrażliwość słuchowa,
 •          autyzm, 

Terapia polega na słuchaniu poprzez słuchawki przez 10 min dziennie/6 dni w tygodniu, a w przypadku programu szkolnego – 5 dni w tygodniu specjalnie skomponowanej i wykonywanej na syntetyzatorze, filtrowanej muzyki instrumentalnej, obejmującej wskazane w diagnozie częstotliwości dźwięku. 

Postępy w terapii kontrolowane są co 4-10 tygodni w zależności od wieku dziecka. 

Oczekujemy, że po realizacji terapii uczniowie/wychowankowie/dzieci będą : 

 •          chętniej  uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych,
 •          lepiej koncentrowały się na wykonywanych zadaniach,
 •          przestaną bać się różnych dźwięków,
 •          szybciej i łatwiej rozwijać mowę bierną i czynną.
 •          lepiej funkcjonowały w środowisku szkolnym i rodzinnym.

 

W roku szkolnym 2017/2018 istnieje możliwość  BEZPŁATNEJ diagnozy przetwarzania słuchowego dla uczniów SOSW oraz dzieci objętych WWRD. 

kontakt: Barbara Jurowicz 516 - 016 - 282

 

ZDJĘCIA

 

  

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2

 

 Serdecznie zapraszamy na Msze święte z udziałem osób niepełnosprawnych

w każdą czwartą sobotę miesiąca do kaplicy pw.Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu

ul.Batalionów Chłopskich 39a o godz.17.30.

 

 

 

 

Aktualności

 • PLAC ZABAW DLA DZIECI

   

  "Niech szkoła bawi i uczy"

   wykonanie w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

  ogólnodostępnego placu zabaw

   przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym ul. Władysł … więcej

Kalendarz

Nasi przyjaciele