SZKOLENIE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW W SOSW

POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPII BEHAWIORALNEJ zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach i szkoleniu dla rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych.

Warsztaty odbywać się będą w ramach projektu: „ WSPÓLNIE UCZYĆ - program poprawy funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych poprzez podnoszenie kompetencji wychowawczych i terapeutycznych rodziców i opiekunów” dofinansowanego przez PFRON.

 

1. Warsztaty dla Rodziców/Opiekunów.

Obejmować będą trzy moduły:

Droga naszego dziecka do nowych umiejętności”- podczas którego omówione zostaną podstawowe prawa i zasady efektywnego uczenia, sposoby wywoływania nowych umiejętności, zasady organizowania sesji terapeutycznych oraz- przede wszystkim incydentalnego uczenia w naturalnych sytuacjach i generalizowania i utrwalania umiejętności

Droga naszego dziecka do integracji” – podczas którego, omówione zostaną najważniejsze do osiągnięcia przez dziecko umiejętności, pozwalające mu na pełne korzystanie z pobytu w grupie rówieśniczej, zasady pracy terapeuty cienia oraz sposoby organizowania zoptymalizowanych zajęć integracyjnych

Droga naszego dziecka do prawidłowego zachowania”- podczas którego omówione zostaną zasady eliminowania zachowań trudnych u dziecka, uczenia spokojnego zachowania, radzenia sobie z lękami, fobiami, atakami złości, zachowaniami zakłócającymi procesy uczenia, etc.

Uczestnikami warsztatów mogą być wyłącznie rodzice, opiekunowie osób niepełnosprawnych.

 

 

TERMIN WARSZTATÓW: 23 –24 LISTOPAD 2019 R. (sobota/niedziela)

MIEJSCE: SOSW w NOWYM SĄCZU, ul. BRONIEWSKIEGO 1

KONTAKT: LUCYNA NAJDUCH tel. 794283862

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Aktualności

Kalendarz

Nasi przyjaciele