NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH W SP NR 5

TRWA NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH W SPECJALNYM OŚRODKU
SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZAPEWNIAMY:

  • wyspecjalizowaną kadrę

  • doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną

  • dodatkowe zajęcia rewalidacyjne (oligofrenopedagogiczne,

surdopedagogiczne, tyflopedagogiczne, logopedyczne, terapii integracji sensorycznej)

  • świetlicę szkolną

  • możliwość skorzystania z obiadów

  • opiekę medyczną

Kalendarz

Nasi przyjaciele