KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 Kalendarz do pobrania - ROK SZKOLNY 2017/2018

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych:k

04. września 2017 r.

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2017 r. poz. 59)  

2.

Zimowa przerwa świąteczna:

23. – 31. grudnia 2017 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

3.

Ferie zimowe:

12. – 25. lutego 2018 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

4.

Wiosenna przerwa świąteczna:

29 marca – 03. kwietnia 2018 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

5.

Egzamin gimnazjalny:

 • Ø część humanistyczna

18. kwietnia 2018 r.

 • Ø część matematyczno-przyrodnicza

19. kwietnia 2018 r.

 • Ø część z języka nowożytnego

20. kwietnia 2018 r.

Dodatkowy termin egzaminu:

 

 • Ø część humanistyczna

04. czerwca 2018 r.

 • Ø część matematyczno-przyrodnicza

05. czerwca 2018 r.

 • Ø część z języka nowożytnego

06. czerwca 2018 r.

 podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia   7 września 1991 r.o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943,  z późn. zm.); § 6 pkt 1 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej    z dnia 21 grudnia  2016  r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

6.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych :
szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze zgodnie z potrzebami rodziców

podstawa prawna: (podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia MEN   z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U.  z 2017 r. poz. 1603)

02. listopada 2017 r.

 

05.03.2018 r. rekolekcje 

06.03.2018 r. rekolekcje 

07.03.2018 r. rekolekcje

 

30. kwietnia 2018 r.

02. maja 2018 r.

04. maja 2018 r.

01. czerwca 2018 r.

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

22. czerwca 2018 r.

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

8.

Ferie letnie:Uśmiech

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

Aktualności

 • PLAC ZABAW DLA DZIECI

   

  "Niech szkoła bawi i uczy"

   wykonanie w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

  ogólnodostępnego placu zabaw

   przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym ul. Władysł … więcej

Kalendarz

Nasi przyjaciele