Zamówienia publiczne

# SOSW.D3.271/16/2017                                                                                               

Nowy Sącz, 2018-01-08

 

OGŁOSZENIE O ROSTRZYGNIĘCIU PRZETARGÓW

 

Informuję, że w wyniku przetargu ograniczonego wyłoniono najkorzystniejszych oferentów na:

 

 1. Sprzedaż i dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek SOSW.D3.271/16/2017,
 2. Sprzedaż i dostawę artykułów chemii gospodarczej SOSW.D3.271/17/2017.

 

Ad. 1. Wykonawcą została firma; UNIVERSE Stanisław Szczerba, 33-300 Nowy Sącz, ul. Borelowskiego nr 27, która zaproponowała cenę 8300,54zł brutto za artykuły wyszczególnione w załączniku nr 3 do specyfikacji.

 

Ad. 2. Wykonawcą została firma; MINI-MAX Jarosław Bielecki, 33-300 Nowy Sącz, ul. Pijarska nr 23, która zaproponowała cenę 20 431,89zł brutto za artykuły wyszczególnione w załączniku nr 3 do specyfikacji.

 

                                                              

Dyrektor SOSW

 

                                                                  mgr Grzegorz Rams

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#SOSW.D3.271/15/2017          

Nowy Sącz, 2018-01-03

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY DLA SOSW W NOWYM SĄCZU.

 

Informuję, że w wyniku przetargu ograniczonego wyłoniono najkorzystniejszego oferenta na udzielenie świadczeń zdrowotnych medycyny pracy dla pracowników naszego Ośrodka i podpisano umowę z Niezależnym Zakładem Opieki Zdrowotnej PROXIMA MED.-CENTER M. i R. Rola Spółką Jawną z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej nr 35 lokal 4.

 

 

 

                                                              Dyrektor SOSW

 

                                                              mgr Grzegorz Rams

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#SOSW.D3.271/1/2018

Nowy Sącz, 2018-01-02

  

Zarządzenie nr 1/2018

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Sączu

 

W związku z decyzją powziętą w dniu 18.12.2017r Zarządzeniem nr 24/2017 o przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest udzielenie świadczeń zdrowotnych medycyny pracy dla pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ul. Broniewskiego nr 1 w Nowym Sączu.

Powołuję Komisję Przetargową w n/w składzie osobowym, która w dniu 2 stycznia 2018r w Sali nr 40 o godzinie 11:00 dokona publicznego otwarcia ofert oraz wybierze wykonawcę w/w usługi: 

 1.      Przewodniczący Komisji – Kazimierz Banaszek,
 2.      Sekretarz – ŁucjaWańczyk,
 3.      Członek – Anna Patyna.

 

 Dyrektor SOSW 

                                                                                                                                             mgr Grzegorz Rams 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOSW.D3.271/2/2018                                                                                                 

Nowy Sącz, 2018-01-02

 

Zarządzenie nr 2/2018 

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Sączu

 

W związku z decyzją powziętą w dniu 20.12.2017r Zarządzeniem nr 25/2017 o przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są:

1. Sprzedaż i dostawę artykułów chemii gospodarczej

2. Sprzedaży i dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, dla pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Broniewskiego nr 1 w Nowym Sączu.

Powołuję Komisję Przetargową w n/w składzie osobowym, która w dniu 8 stycznia 2018r w Sali nr 40 o godzinie 11:00 dokona publicznego otwarcia ofert oraz wybierze wykonawcę w/w usług:

 1.      Przewodniczący Komisji – Kazimierz Banaszek,
 2.      Sekretarz – ŁucjaWańczyk,
 3.      Członek – Anna Patyna.          

                                                                                                                                                                                                                    Dyrektor SOSW

                                                                       mgr Grzegorz Rams

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# SOSW.D3.271/17/2017                                                                                                        

Nowy Sącz, 20.12.2017r.

 

Zarządzenie nr 25/2017

Dyrektora SOSW w Nowym Sączu

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 20 grudnia 2017r. rozpoczęliśmy procedurę wynikającą z „Prawa zamówień publicznych” tj. rozesłaliśmy zaproszenia do złożenia ofert na:

1.Sprzedaż i dostawę artykułów chemii gospodarczej, 

2.Sprzedaż i dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, dla pracowników SOSW,ul. Broniewskiego nr 1 w Nowym Sączu.

Zapraszam osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i podmioty prawne do udziału w tym zamówieniu.

Dokumenty można pobrać w pokoju nr 18 pierwsze piętro internatu, po uprzednim skontaktowaniu się z sekretarzem SOSW Łucją Wańczyk, tel.: 18 441-58-20 wew. 210 lub Wicedyrektorem Kazimierzem Banaszkiem, tel.: 501 019 087.

Termin składania ofert to 05.01.2018r g. 14.00 do pokoju nr 20 B I piętro Internatu SOSW.

Rozstrzygnięcie zamówienia nastąpi w dniu 08.01.2018r godzina 11.00 w Sali nr 40 (I piętro internatu).

                                                                   

                                                                       Dyrektor SOSW

                                                                       mgr Grzegorz Rams

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

#SOSW.D3.271/15/2017                                                                                                Nowy Sącz, 2017-12-18

 

Zarządzenie nr 24/2017 

Dyrektora SOSW w Nowym Sączu

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 18 grudnia 2017r rozpoczęliśmy procedurę wynikającą z „Prawa zamówień publicznych” tj. rozesłaliśmy zaproszenia do złożenia ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych medycyny pracy dla pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Broniewskiego nr 1 w Nowym Sączu.

Zapraszam osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i podmioty prawne do udziału w tym zamówieniu.

 

Dokumenty można pobrać w pokoju nr 19 pierwsze piętro internatu, po uprzednim skontaktowaniu się z Wicedyrektorem Kazimierzem Banaszkiem, tel.: 501019087.

Termin składania ofert to 29.12.2017r g. 14.00 do pokoju nr 20 B I piętro Internatu SOSW.

Rozstrzygnięcie zamówienia nastąpi w dniu 02.01.2018r godzina 11.00 w Sali nr 40 (I piętro internatu).

 

                                                                                                                            Dyrektor SOSW

                                                                       mgr Grzegorz Rams 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

 Nr spraw:

1. SOSW.D3.271/9/17; 

2. SOSW.D3.271/10/17;

3. SOSW.D3.271/11/17;

4. SOSW.D3.271/12/17;

5. SOSW.D3.271/13/17;

6. SOSW.D3.271/14/17.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ukazało się w portalu UZP pod numerem 614805-N-2017

 

1. Nazwa i adres zamawiającego

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Adres :  Nowy Sącz ul. Broniewskiego 1

               woj. Małopolskie.

2. Opis przedmiotu zamówień:

 1.      Sprzedaż i dostawa artykułów piekarniczych, l.dz. SOSW.D3.271/9/17.
 2.      Sprzedaż i dostawa mrożonek, l.dz. SOSW.D3.271/10/17.
 3.      Sprzedaż i dostawa mięsa, wyrobów mięsnych i drobiowych, l.dz. SOSW.D3.271/11/17.
 4.      Sprzedaż i dostawa owoców i warzyw, l.dz. SOSW.D3.271/12/17.
 5.      Sprzedaż i dostawa mleka i produktów mleczarskich, l.dz. SOSW.D3.271/13/17.
 6.      Sprzedaż i dostawa produktów spożywczych, l.dz. SOSW.D3.271/14/17. 

 

3. Nazwa i adres Wykonawców:

Ad. 2.1. PIEKARNIA Jan Filip, Łęka nr 95, 33-322 Korzenna.

Ad. 2.2. SAMAR Sp. z o. o., ul. Tarnowska nr 113, 33-300 Nowy Sącz.

Ad. 2.3. ZAKŁAD MASARSKI „Zdrój” Sp. J. Adam Gancarz, Tomasz Gancarz, ul. Zdrojowa nr 25, 33-300 Nowy Sącz.

Ad. 2.4. PPHU AGRO-HURT Sp. J. Waldemar, Piotr, Paweł Wideł, ul. Zdrojowa nr 12, 33-300 Nowy Sącz.

Ad. 2.5. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, ul. Flisaków nr 1, 33-300 Nowy Sącz.

Ad. 2.6. Małgorzata, Józef Filipowicz PHUP „KŁOS-POL” Podrzecze nr 36, 33-386 Podegrodzie.

4. Uzasadnienie wyboru Wykonawców.

W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena. Wyżej wymienieni wybrani zaproponowali najniższą cenę oraz spełnili warunki opisane w specyfikacji przetargowej. 

 

                                                                                              Dyrektor SOSW

                                                                                 mgr Grzegorz Rams 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 # Zarządzenie nr 22/2017

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Sączu

Nowy Sącz, 2017-12-05

 

Sygnatura sprawy:

1. SOSW.D3.271/9/17;

2. SOSW.D3.271/10/17;

3. SOSW.D3.271/11/17;

4. SOSW.D3.271/12/17;

5. SOSW.D3.271/13/17;

6. SOSW.D3.271/14/17.

 

W związku z decyzją powziętą w dniu 13.11.2017r Zarządzeniem nr 19/2017 o przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są:
Sprzedaż i dostawa artykułów piekarniczych, l.dz. SOSW.D3.271/9/17,
Sprzedaż i dostawa mrożonek, l.dz. SOSW.D3.271/10/17,
Sprzedaż i dostawa mięsa, wyrobów mięsnych i drobiowych, l.dz. SOSW.D3.271/11/17
Sprzedaż i dostawa owoców i warzyw, l.dz. SOSW.D3.271/12/17
Sprzedaż i dostawa mleka i produktów mleczarskich, l.dz. SOSW.D3.271/13/17
Sprzedaż i dostawa produktów spożywczych, l.dz. SOSW.D3.271/14/17.
Powołuję Komisję Przetargową w n/w składzie osobowym, która w dniu 7 grudnia 2017r w Sali nr 40 o godzinie 10:00 dokona publicznego otwarcia ofert oraz wybierze wykonawców lub wykonawcę tych usług:
Przewodniczący Komisji – Kazimierz Banaszek,
Sekretarz – Łucja Wańczyk,
Członek – Anna Patyna.

 

Dyrektor SOSW

mgr Grzegorz Rams

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

# Zarządzenie nr 19/2017

PRZETARG OGRANICZONY NA ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE DLA STOŁÓWKI SOSW W 2018R.

Zarządzenie nr 19/2017

Dyrektor SOSW

mgr Grzegorz Rams

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

# OGŁOSZENIE  O  WYBORZE OFERT  NAJKORZYSTNIEJSZYCH

Dyrektor SOSW informuję, że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sprzedaż, dostawę i montaż n/w urządzeń w 2017 roku dla kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu:

1)   Sprzedaż, dostawa i montaż pieca konwekcyjno-parowego ChefTop EL GN 1/1 wraz z okapem i innym wyposażeniem na kwotę: 46 068,42 PLN brutto, nr zamówienia; SOSW.D3.271/5/17,

2)   Sprzedaż, dostawa i montaż wózka do przewozu posiłków windą dla niepełnosprawnych na kwotę: 4 428,00 PLN brutto, nr zamówienia; SOSW.D3.271/6/17,

3)   Sprzedaż, dostawa i montaż wałkownicy elektrycznej na kwotę: 4 389,87 PLN brutto, nr zamówienia;SOSW.D3.271/8/17,

4)   Sprzedaż, dostawa i montaż zmywarki kapturowej wraz ze stołami na kwotę: 19 084,68 PLN, nr zamówienia; SOSW.D3.271/7/17. 

W dniu 3 kwietnia 2017 r w wyniku prac Komisji przetargowej dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, które to będzie realizować firma:

 

IGUANA-GASTRO-POLSKA, ul. Tarnowska nr 153A, 33-300 Nowy Sącz.

 

Natomiast na podstawie art. 89 ust. 4 PZP odrzucono ofertę na sprzedaż, dostawę i montaż pieca konwekcyjno-parowego ChefTop EL GN 1/1 wraz z okapem oraz innym wyposażeniem opisanym w załączniku nr 3 tegoż ogłoszenia na kwotę: 39 360,00 PLN brutto firmy GAMA z Koszalina z uwagi na rażąco niską cenę, brak tego typu urządzeń w swojej ofercie handlowej na stronie www.gama.pl , brak serwisu technicznego tej firmy w Nowym Sączu, bądź w promieniu 50-ciu kilometrów od Nowego Sącza.

                                   

                                                           Dyrektor SOSW

                                                           Mgr Grzegorz Rams

 

 

 

# Zarządzenie   Nr 8/2017      

 

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Nowym Sączu

 

 

     W związku z decyzją z dnia 27 marca 2017r. o przeprowadzeniu postępowania
o   udzielenie  zamówień publicznych, którego przedmiotem są:

1)    Sprzedaż, dostawa i montaż pieca konwekcyjno-parowego ChefTop EL GN 1/1 wraz z okapem i innym wyposażeniem,

2)    Sprzedaż, dostawa i montaż wózka do przewozu posiłków windą dla niepełnosprawnych,

3)    Sprzedaż, dostawa i montaż wałkownicy elektrycznej,

4)    Sprzedaż, dostawa i montaż zmywarki kapturowej wraz ze stołami. 

 

powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie : 

1. Przewodniczący Komisji   -  Kazimierz Banaszek  

2. Sekretarz  -  Łucja Wańczyk

3. Członek – Małgorzat Krzak

 

 

 

# Zarządzenie nr 7/2017

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 28 marca 2017 r. rozpoczęliśmy procedurę wynikającą z „Prawa zamówień publicznych” tj. rozesłaliśmy zaproszenia do złożenia ofert na zakup, dostawę i montaż zmywarki kapturowej wraz ze stołami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,              ul. Broniewskiego nr 1 w Nowym Sączu.

            Zatem zapraszam osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i podmioty prawne do udziału w tym zamówieniu.

            Dokumenty można pobrać w pokoju nr 18 pierwsze piętro internatu, po uprzednim skontaktowaniu się z p. Łucją Wańczyk tel.: 18 4415820 wew. 210. Termin składania ofert to 03.04.2017r g. 10.00 do pokoju nr 20.

            Rozstrzygnięcie zamówienia do 30 000 EUR nastąpi w dniu 03.04.2017 r godzina 11.00 w Sali nr 13 (parter internatu).

                                                                       Zapraszam

                                                                     Dyrektor Grzegorz Rams 

 

 

#Zarządzenie nr 6/2017

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 28 marca 2017r rozpoczęliśmy procedurę wynikającą z „Prawa zamówień publicznych” tj. rozesłaliśmy zaproszenia do złożenia ofert na zakup, dostawę i montaż wałkownicy elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Broniewskiego nr 1 w Nowym Sączu.

            Zatem zapraszam osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i podmioty prawne do udziału w tym zamówieniu.

            Dokumenty można pobrać w pokoju nr 18 pierwsze piętro internatu, po uprzednim skontaktowaniu się z p. Łucją Wańczyk tel.: 18 4415820 wew. 210. Termin składania ofert to 03.04.2017r g. 10.00 do pokoju nr 20.

            Rozstrzygnięcie zamówienia do 30 000 EUR nastąpi w dniu 03.04.2017r godzina 11.00 w Sali nr 13 (parter internatu).

                                                                       Zapraszam

                                                                      Dyrektor Grzegorz Rams

 

 

# Zarządzenie nr 5/2017

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 28 marca 2017r rozpoczęliśmy procedurę wynikającą z „Prawa zamówień publicznych” tj. rozesłaliśmy zaproszenia do złożenia ofert na zakup, dostawę i montaż wózka do przewozu posiłków windą dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Broniewskiego nr 1 w Nowym Sączu.

            Zatem zapraszam osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i podmioty prawne do udziału w tym zamówieniu.

            Dokumenty można pobrać w pokoju nr 18 pierwsze piętro internatu, po uprzednim skontaktowaniu się z p. Łucją Wańczyk tel.: 18 4415820 wew. 210. Termin składania ofert to 03.04.2017r g. 10.00 do pokoju nr 20.

            Rozstrzygnięcie zamówienia do 30 000 EUR nastąpi w dniu 03.04.2017r godzina 11.00 w Sali nr 13 (parter internatu).

                                                                       Zapraszam

                                                                      Dyrektor Grzegorz Rams

 

# Zarządzenie nr 4/2017

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 28 marca 2017 r. rozpoczęliśmy procedurę wynikającą z „Prawa zamówień publicznych” tj. rozesłaliśmy zaproszenia do złożenia ofert na zakup, dostawę i montaż pieca konwekcyjno-parowego wraz z okapem i innym wyposażeniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Broniewskiego nr 1 w Nowym Sączu.

            Zatem zapraszam osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i podmioty prawne do udziału w tym zamówieniu.

            Dokumenty można pobrać w pokoju nr 18 pierwsze piętro internatu, po uprzednim skontaktowaniu się z p. Łucją Wańczyk tel.: 18 4415820 wew. 210. Termin składania ofert to 03.04.2017 r g. 10.00 do pokoju nr 20.

            Rozstrzygnięcie zamówienia do 30 000 EUR nastąpi w dniu 03.04.2017r godzina 11.00 w Sali nr 13 (parter internatu).

                                                                       Zapraszam

                                                                       Dyrektor Grzegorz Rams

 

 # OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

     Dyrektor SOSW informuje, że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sprzedaż i dostawę:

 1. Artykułów chemii gospodarczej,
 2. Artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

w 2017 roku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu, w dniu 5 stycznia 2017 r. w wyniku prac Komisji przetargowej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Są to:

Ad.1. Firma Handlowa "MADO", ul Krzycka nr 9A, 33-100 Tarnów z ceną: 17 462,19 PLN brutto.

Ad.2. Firma Handlowa AWO, ul. Zdrojowa nr 32, 33-300 Nowy Sącz z ceną: 11 775,99 PLN brutto.

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2017

Dyrektora SOSW w Nowym Sączu

     W związku z decyzją z dnia 21 grudnia 2016 r. o przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest sprzedaż i dostawa artykułów chemii gospodarczej oraz artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu w terminie od 09.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

     powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

 1. Przewodniczący Komisji - Kazimierz Banaszek
 2. Sekretarz Łucja Wańczyk
 3. Członek - Małgorzata Krzak

 

ZARZĄDZENIE NR 19

     Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 21 grudnia 2016 r. rozpoczęliśmy procedurę wynikającą z "Prawa zamówień publicznych" tj. rozesłaliśmy zaproszenia do złożenia ofert na sprzedaż i dostawę artykułów chemii gospodarczej w roku 2017 dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Broniewskiego nr 1 w Nowym Sączu.

     Zatem zapraszam osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i podmioty prawne do udziału w tym zamówieniu.

     Dokumenty można pobrać w pokoju nr 18 pierwsze piętro internatu, po uprzednim skontaktowaniu się z p. Łucją Wańczyk tel.: 18 4415820 wew. 210. Termin składania ofert to 04.01.2017 r. godz. 10.00 do pokoju nr 20.

     Rozstrzygnięcie zamówienia do 30 000 EUR nastąpi w dniu 05.01.2017 r. godz. 10.00 w sali nr 13 (parter intarnatu).

Zapraszam

Dyrektor Grzegorz Rams

 

ZARZĄDZENIE NR 20

     Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 21 grudnia 2016 r. rozpoczęliśmy procedurę wynikającą z "Prawa zamówień publicznych" tj. rozesłaliśmy zaproszenia do złożenia ofert na sprzedaż i dostawę artykułów biurowych i materiałów do drukarek w roku 2017 dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Broniewskiego nr 1 w Nowym Sączu.

     Zatem zapraszam osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i podmioty prawne do udziału w tym zamówieniu.

     Dokumenty można pobrać w pokoju nr 18 pierwsze piętro internatu, po uprzednim skontaktowaniu się z p. Łucją Wańczyk tel.: 18 4415820 wew. 210. Termin składania ofert to 04.01.2017 r. godz. 10.00 do pokoju nr 20.

     Rozstrzygnięcie zamówienia do 30 000 EUR nastąpi w dniu 05.01.2017 r. godz. 11.00 w sali nr 13 (parter intarnatu).

Zapraszam

Dyrektor Grzegorz Rams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

 • NOWY NUMER NASZEJ OŚRODKOWEJ GAZETKI

  Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z najnowszym numerem gazetki DZIECIĘCY RAJ:

  Dziecięcy Raj, nr 1, 20172018

  Jolanta Sobczak

  Ewelina Marszałek więcej

 • OGŁOSZENIE - ZMIANA CEN OBIADÓW

  Z uwagi na wzrost cen na produkty żywnościowe o 22% w porównaniu do roku 2017 byliśmy zmuszeni do podwyższenia od dnia 1 stycznia 2018r stawki żywieniowej (tak zwanego wsadu do koła) o 1,50zł … więcej

Kalendarz

Nasi przyjaciele